Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti 24 kpl.

Käyttötarkoitus

Strepsils Hunaja & Sitruunaa käytetään suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen. Sen vaikuttavat aineet, 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli, ovat antiseptisiä aineita, joilla on bakteereja, sieniä ja viruksia tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia.

Mitä Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää -         Vaikuttavat aineet ovat 1,2 mg 2,4-diklooribentsyylialkoholia ja 0,6 mg amyylimetakresolia. -         Muut aineet ovat viinihappo, hunaja, piparminttuöljy, sitruunaöljy, sakkaroosi, glukoosi sekä väriaine kinoliininkeltainen (E 104).   Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Lääkevalmisteen kuvaus: Keltainen pyöreä imeskelytabletti, joka maistuu hunajalle ja sitruunalle. Halkaisija on n. 18 mm ja imeskelytabletin molemmilla puolilla on S-logo.   Pakkauskoot: 10 (tuubissa) sekä 24 ja 36 (läpipainopakkauksissa) imeskelytablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Oireiden lievittämiseen tulee käyttää mahdollisimman pientä annostusta mahdollisimman lyhyen aikaa. Jos oireet eivät lievity 3 päivässä, tai jos ne pahenevat, ota yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Suositellut annokset ovat: Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset1 imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Tabletin annetaan hitaasti liueta suussa. Enintään 12 tablettia vuorokaudessa. Iäkkäät Sama annos kuin aikuisille. Annosta ei tarvitse sovittaa. Alle 6-vuotiaat lapset Ei alle 6-vuotiaille lapsille.  Reckitt Benckiser Nordic A/SVandtårnsvej 83A2860 SøborgTanska Puhelin +358 0 290 009200

Älä ota Strepsils Hunaja & Sitruunaa-         jos olet allerginen 2,4-diklooribentsyylialkoholille tai amyylimetakresolille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Varoitukset ja varotoimetOle erityisen varovainen Strepsils Hunaja & Sitruunan suhteen,-         jos olet diabeetikko, koska Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää glukoosia ja sakkaroosia (ks. kohta ”Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää sakkaroosia ja glukoosia”). Muut lääkevalmisteet ja Strepsils Hunaja & SitruunaKerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt, tai saatat käyttää muita lääkkeitä.Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei kuitenkaan ole todettu.  Raskaus, imetys ja hedelmällisyysJos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Strepsils Hunaja & Sitruuna -imeskelytablettien turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta ei ole odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä, varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana. Tietoja siitä, voiko Strepsils Hunaja & Sitruuna mahdollisesti vaikuttaa hedelmällisyyteen, ei ole saatavilla. Ajaminen ja koneiden käyttöStrepsils Hunaja & Sitruunan käytöllä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää sakkaroosia ja glukoosiaYhdessä imeskelytabletissa on 1,4 g sakkaroosia (sokeria), 0,98 g glukoosia ja 0,038 g fruktoosia (hunajasta). Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu tämän valmisteen vaikuttavien aineiden yhdistelmällä ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin. Haittavaikutusten yleisyys on tuntematon, sillä saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.  Elinryhmä Haittavaikutus Immuunijärjestelmä Yliherkkyys Ruoansulatuselimistö Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa1 Iho ja ihonalainen kudos Ihottuma 1 Tähän sisältyy polttava tai pistelevä tunne suussa tai nielussa sekä suun tai nielun turvotus. Haittavaikutuksista ilmoittaminenJos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteriPL 55 00034 FIMEA http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/7/151937.pdf