Strepsils Menthol imeskelytabletti 24 kpl.

Käyttötarkoitus

Strepsils Mentholia käytetään suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen. Sen vaikuttavat aineet 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli ovat antiseptisiä aineita, joilla on bakteereja, sieniä ja viruksia tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia. Kolmannen vaikuttavan aineen, levomentolin, ansiosta potilas voi kokea tukkoisen olon helpottuvan, mutta selvää tieteellistä näyttöä tästä vaikutuksesta ei ole.

Mitä Strepsils Menthol sisältää -         Vaikuttavat aineet ovat 1,2 mg 2,4-diklooribentsyylialkoholia, 0,6 mg amyylimetakresolia ja 8,0 mg levomentolia. -         Muut aineet ovat viinihappo, eukalyptusöljy, sininen väriaine (indigokarmiini, E 132) sekä sakkaroosi ja glukoosi.   Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Lääkevalmisteen kuvaus: Sininen, pyöreä imeskelytabletti, jolla on tyypillinen mentolin maku. Halkaisija on n. 18 mm ja imeskelytabletin molemmilla puolilla on S-logo.   Pakkauskoko: 24 imeskelytablettia. 

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Oireiden lievittämiseen tulee käyttää mahdollisimman pientä annostusta mahdollisimman lyhyen aikaa. Jos oireet eivät lievity 3 päivässä, tai jos ne pahenevat, ota yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Suositellut annokset ovat: Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset1 imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Tabletin annetaan hitaasti liueta suussa. Enintään 12 tablettia vuorokaudessa. IäkkäätSama annos kuin aikuisille. Annosta ei tarvitse sovittaa. Alle 6-vuotiaat lapsetEi alle 6-vuotiaille lapsille.  Jos otat enemmän Strepsils Mentholia kuin sinun pitäisiÄlä ylitä suositeltua annosta. Liian monen Strepsils Mentholin ottaminen voi aiheuttaa mahaoireita.  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Reckitt Benckiser Nordics A/SVandtårnsvej 83A2860 SøborgTanskaPuhelin +358 0 290 009200 

Älä ota Strepsils Mentholia-         jos olet allerginen 2,4-diklooribentsyylialkoholille, amyylimetakresolille tai levomentolille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Varoitukset ja varotoimetOle erityisen varovainen Strepsils Mentholin suhteen,-         jos olet diabeetikko, koska Strepsils Menthol sisältää glukoosia ja sakkaroosia (ks. kohta ”Strepsils Menthol sisältää sakkaroosia ja glukoosia”). Muut lääkevalmisteet ja Strepsils Menthol Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt, tai saatat käyttää muita lääkkeitä.Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei kuitenkaan ole todettu.  Raskaus, imetys ja hedelmällisyysJos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Strepsils Menthol -imeskelytablettien turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta ei ole odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä, varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana. Tietoja siitä, voiko Strepsils Menthol mahdollisesti vaikuttaa hedelmällisyyteen, ei ole saatavilla. Ajaminen ja koneiden käyttöStrepsils Mentholin käytöllä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Strepsils Menthol sisältää sakkaroosia ja glukoosiaYhdessä imeskelytabletissa on 1,5 g sakkaroosia (sokeria) ja 1,0 g glukoosia. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu tämän valmisteen vaikuttavien aineiden yhdistelmällä ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin. Haittavaikutusten yleisyys on tuntematon, sillä saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.  Elinryhmä Haittavaikutus Immuunijärjestelmä Yliherkkyys Ruoansulatuselimistö Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa1 Iho ja ihonalainen kudos Ihottuma 1 Tähän sisältyy polttava tai pistelevä tunne suussa tai nielussa sekä suun tai nielun turvotus. Haittavaikutuksista ilmoittaminenJos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteriPL 5500034 FIMEAhttp://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/5/152035.pdf