Strepsils Appelsiini imeskelytabletti 24 kpl.

Käyttötarkoitus

Strepsils Appelsiinia käytetään suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen. Sen vaikuttavat aineet, 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli, ovat antiseptisiä aineita, joilla on bakteereja, sieniä ja viruksia tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia. 

Mitä Strepsils Appelsiini 1,2 mg/0,6 mg -imeskelytabletit sisältävät -         Vaikuttavat aineet ovat 1,2 mg 2,4-diklooribentsyylialkoholia ja 0,6 mg amyylimetakresolia. -         Muut aineet ovat viinihappo, levomentoli, sakkaroosi, glukoosi, natriumaskorbaatti, askorbiinihappo, veriappelsiiniaromi ja propyleeniglykoli.   Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Lääkevalmisteen kuvaus: Pyöreä, väriltään vaaleankeltaisesta/keltaisesta vaaleanruskeaan/ruskeaan oleva imeskelytabletti, joka maistuu mentolille ja appelsiinille. Halkaisija on n. 18 mm ja imeskelytabletin molemmilla puolilla on S-logo.   Pakkauskoko: 24 imeskelytablettia. 

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.   Oireiden lievittämiseen tulee käyttää mahdollisimman pientä annostusta mahdollisimman lyhyen aikaa. Jos oireet eivät lievity 3 päivässä, tai jos ne pahenevat, ota yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.   Suositellut annokset ovat: Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset 1 imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Tabletin annetaan hitaasti liueta suussa. Enintään 12 tablettia vuorokaudessa.   Iäkkäät Sama annos kuin aikuisille. Annosta ei tarvitse sovittaa.   Alle 6-vuotiaat lapset Ei alle 6-vuotiaille lapsille.   Jos otat enemmän Strepsils Appelsiinia kuin sinun pitäisi Älä ylitä suositeltua annosta. Liian monen Strepsils Appelsiinin ottaminen voi aiheuttaa mahaoireita.   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Reckitt Benckiser Nordic A/SVandtårnsvej 83A2860 SøborgDanmark Telefon 358 0 290 009200

Älä ota Strepsils Appelsiinia -         jos olet allerginen 2,4-diklooribentsyylialkoholille tai amyylimetakresolille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).   Varoitukset ja varotoimet Ole erityisen varovainen Strepsils Appelsiini -imeskelytablettien suhteen, -         jos olet diabeetikko, koska Strepsils Appelsiini sisältää glukoosia ja sakkaroosia (ks. kohta ”Strepsils Appelsiini sisältää sakkaroosia ja glukoosia”).   Muut lääkevalmisteet ja Strepsils Appelsiini Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei kuitenkaan ole todettu.   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.   Strepsils Appelsiini -imeskelytablettien turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta ei ole odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä, varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana. Tietoja siitä, voiko Strepsils Appelsiini mahdollisesti vaikuttaa hedelmällisyyteen, ei ole saatavilla.   Ajaminen ja koneiden käyttö Strepsils Appelsiinin käytöllä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.   Strepsils Appelsiini sisältää sakkaroosia ja glukoosia Yhdessä imeskelytabletissa on 1438 mg sakkaroosia (sokeria) ja 968 mg glukoosia. Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu tämän valmisteen vaikuttavien aineiden yhdistelmällä ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin. Haittavaikutusten yleisyys on tuntematon, sillä saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.   Elinryhmä Haittavaikutus Immuunijärjestelmä Yliherkkyys Ruoansulatuselimistö Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa1 Iho ja ihonalainen kudos Ihottuma 1 Tähän sisältyy polttava tai pistelevä tunne suussa tai nielussa sekä suun tai nielun turvotus. Haittavaikutuksista ilmoittaminenJos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: www.fimea.fi  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteriPL 55 00034 FIMEA. http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/6/7845166.pdf