Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos

Käyttötarkoitus

Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon on tarkoitettu lyhytaikaiseen, äkillisen kurkkukivun oireiden lievitykseen yli 18-vuotiaille aikuisille. Sumutteen vaikuttava aine (flurbiprofeeni) on tulehduskipulääke, joka hillitsee tulehdusreaktiota ja lievittää kurkkukivun oireita.

Vaikuttava aine:
Flurbiprofeeni 16,2 mg/ml (8,75 mg/annos)

Apuaineet:
Beetadeksi,
dinatriumfosfaattidodekahydraatti
sitruunahappomonohydraatti,
metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218),
propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216),
natriumhydroksidi,
minttuaromi,
kirsikka-aromi,
N,2,3-trimetyyli-2-isopropyylibutanamidi,
sakkariininatrium,
hydroksipropyylibeetadeksi,
puhdistettu vesi.

Minttuaromin laadullinen koostumus:
makuaineet,
makuseokset,
propyleeniglykoli E 1520,
glyseryylitriasetaatti (triasetiini) E 1518.

Kirsikka-aromin laadullinen koostumus:
makuaineet,
makuseokset,
propyleeniglykoli E 1520,
vesi.

Ainoastaan sumutettavaksi suuonteloon.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön.

18 vuotta täyttäneet aikuiset:
Yksi annos (3 painallusta sumutetta) nielun takaosaan 3 - 6 tunnin välein tarvittaessa. Enintään 5 annosta vuorokaudessa (24 tunnin aikana).

Suuntaa sumute nielun takaosaan. Älä hengitä sisään, kun annostelet lääkettä. Tätä lääkettä ei saa käyttää 3 vuorokautta pidempään, ellei lääkäri toisin määrää.

Sumutepullon pumppu on valmisteltava käyttöön ennen ensimmäistä annostelukertaa. Käännä pullo niin, että kärki osoittaa poispäin, ja paina pumppua vähintään neljä kertaa, kunnes suuttimesta vapautuu hienoa, tasaista sumutetta. Tämän jälkeen pullo on valmiina käyttöön.
Tilanteissa, joissa pullo on ollut jonkin aikaa käyttämättä, sinun on painettava pumppua ns. ilmaan vähintään kerran ennen annoksen ottoa, jotta voit varmistua siitä, että suuttimesta vapautuu tasaista sumutetta. On tärkeä varmistaa, että pumpusta vapautuu tasaista sumutetta ennen jokaista käyttökertaa.

Lapset ja nuoret:
Strefen-sumutteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu, joten sitä ei saa käyttää alle 18-vuotiaiden hoitoon.

Vasta-aiheet:
• Yliherkkyys flurbiprofeenille, muille tulehduskipulääkkeille, asetyylisalisyylihapolle tai jollekin sumutteen sisältämälle apuaineelle
• Aikaisempi allerginen reaktio (esim. astma, äkillinen hengityksen vinkuna, kutina, vuotava nenä, ihottuma, turvotus) asetyylisalisyylihapon tai jonkun muun tulehduskipulääkkeen käytön yhteydessä
• Nykyinen tai aikaisempi haavauma tai verenvuoto (vähintään 2 mahahaavatapahtumaa) mahassa tai suolistossa
• Aikaisemmin sairastettu vaikea koliitti (paksusuolen tulehdus)
• Aikaisempaan tulehduskipulääkkeen käyttöön liittynyt veren hyytymisongelma tai verenvuoto
• Viimeinen raskauskolmannes
• Vaikea-asteinen sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta
• Alle 18 vuoden ikä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet:
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Strefen-sumutetta, jos
• käytät jotakin toista tulehduskipulääkettä tai asetyylisalisyylihappoa
• sinulla on nielurisatulehdus (tonsilliitti) tai epäilet, että sinulla voi olla bakteerin aiheuttama nieluinfektio (jolloin saatat tarvita antibioottihoitoa)
• olet jo vähän iäkkäämpi (voit herkemmin saada haittavaikutuksia)
• sinulla on tai on joskus ollut astma tai allergia
• sinulla on ihosairaus, jota kutsutaan systeemiseksi lupus erythematosukseksi (SLE), tai sekamuotoinen sidekudossairaus
• verenpaineesi on koholla (verenpainetauti)
• sinulla on / on ollut jokin suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti)
• sinulla on jokin sydän-, munuais- tai maksavaiva
• olet sairastanut aivohalvauksen
• olet 6 ensimmäisellä raskauskuukaudella raskaana tai imetät.

Muut varotoimet ja hoidon aikana huomioitavat seikat, ks. pakkausseloste .

http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/5/19513905.pdf