Miten antibioottiresistenssi kehittyy

Elävät organismit ovat mukautuvia. Ne pystyvät kehittämään puolustusmekanismeja vihollisia ja kilpailijoita vastaan varmistaakseen oman selviytymisensä.

Koska bakteerit ovat eläviä organismeja, ne voivat kehittää suojamekanismeja antibiootteja vastaan. Silloin näiden bakteerien torjuntaan käytetyt antibiootit menettävät tehonsa. Koska bakteerit lisääntyvät jakautumalla, uudet suojamekanismit siirtyvät seuraavaan sukupolveen ja sitä seuraaviin sukupolviin.

Jotkin bakteerit pystyvät jopa siirtämään näitä ominaisuuksia toisiin bakteerilajeihin, jolloin monet eri bakteerit voivat tulla vastustuskykyisiksi tietylle lääkkeelle. Tällä hetkellä joka kolmas bakteerikanta on vastustuskykyinen perinteisille antibiooteille. Tätä vastustuskykyä (immuniteettia) kutsutaan antibioottiresistenssiksi. Ihmisen elimistö ei itsessään voi tulla immuuniksi antibiooteille.

Antibioottiresistenssin syyt

Antibioottien liiallinen ja vääränlainen käyttö ovat tärkeimpiä syitä antibioottiresistenssin syntyyn. Sama vaikutus on antibioottien tarpeettomalla käytöllä, esimerkiksi jos antibiootteja määrätään virusinfektioiden hoitoon tai sekundaari-infektioiden välttämiseksi. Virukset eivät ole eläviä organismeja, joten virusinfektioita ei voi hoitaa antibiooteilla.

Sen sijaan, että bakteereja torjuttaisiin täsmällisellä ja kohdennetulla antibioottien käytöllä, niitä on eri puolilla maailmaa vuosien ajan määrätty liiallisesti – ja usein virheellisesti tai summittaisesti.

Tähän toimintaan syypäitä ovat myös potilaat itse. Potilaat ovat saattaneet painostaa lääkäriä määräämään antibiootteja juuri ennen viikonloppua tai lomaa, vaikka ei olisi edes varmuutta siitä, onko infektio bakteeriperäinen ja voiko sitä siten edes hoitaa antibiooteilla.

Merkittävä ongelma ovat myös sairaalabakteerit eli ”superbakteerit”. Ne ovat sairaalassa leviäviä multiresistenttejä bakteereja, joita ei enää voida hoitaa olemassa olevilla antibiooteilla. Erityistä huolta aiheuttaa MRSA-bakteeri (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus). Kun potilaiden immuunivaste leikkausten jälkeen on heikentynyt, nämä bakteerit voivat olla hengenvaarallisia.